• วาล์วเชื่อมโยงไปถึง TVCN

    วาล์วเชื่อมโยงไปถึง TVCN

    คำอธิบาย: วาล์วลงจอด TCVN ใช้สำหรับการผจญเพลิงในพื้นที่ภายในอาคารบริการจ่ายน้ำ วาล์วลงจอดเชื่อมต่อกับท่อและอีกวาล์วหนึ่งเชื่อมต่อกับหัวฉีด เมื่อใช้งาน ให้เปิดวาล์วและถ่ายน้ำไปที่หัวฉีดเพื่อดับไฟ ทั้งหมด วาล์วเชื่อมโยงไปถึง TCVN ได้รับการหล่อขึ้นโดยมีลักษณะเรียบและมีความต้านทานแรงดึงสูงในกระบวนการผลิต เราปฏิบัติตามมาตรฐาน TCVN อย่างเคร่งครัดในการประมวลผลและทดสอบดังนั้นขนาดและข้อกำหนดทางเทคนิคจึงสอดคล้องกับ...